Belkyra


Dubbelhakor kan ha många orsaker, som åldrande, gener eller viktuppgång. Även smala personer kan ha dubbelhaka och det kan vara svårt eller till och med omöjligt att banta eller träna bort.

För att bli av med dubbelhaka finns olika metoder – både kirurgiska och icke-kirurgiska. Belkyra är det första godkända läkemedlet för behandling av oönskat fett under hakan i form av dubbelhaka.


Vad är Belkyra mot dubbelhaka?

Belkyra reducerar oönskat fett under hakan och ger en mer definierad käklinje och åtstramad hakprofil redan efter en behandling. Läkemedlet innehåller det aktiva ämnet deoxicholsyra som finns naturligt i kroppen. Belkyra underlättar nedbrytningen av fett och ger ett permanent resultat.

Vid konsultationen pratar vi igenom hur det går till, hur dina dina önskemål ser ut och dina förutsättningar. Tillsammans avgör vi vilken behandlingsplan som är mest lämplig. Belkyra-behandlingen anpassas sedan till dina behandlingsmål.


När försvinner dubbelhakan?

Fettet under hakan reduceras gradvis och ger ett förbättrat resultat efter varje behandlingstillfälle. Behandlingsresultatet är individuellt men syns redan inom en vecka.

Hur mycket Belkyra du kommer att få och hur många behandlingar som behövs beror på mängden fett under hakan.

Vanligtvis behövs 1-4 behandlingar för ett önskvärt resultat. De flesta personer är nöjda redan efter två. Men ibland krävs det mellan tre till sex behandlingar.

Tidsintervallet mellan varje behandling ska alltid vara minst sex veckor. När önskat resultat har uppnåtts krävs oftast ingen ytterligare behandling.


Finns där några risker?

Det finns inga direkta risker vid injektionsbehandlingar med Belkyra, eftersom det aktiva ämnet finns naturligt i kroppen. Det kan hända att blåmärken och tillfällig domnad uppstår vid det behandlade området. Andra biverkningar som kan förekomma är svullnad och känslighet eller yrsel. Samtliga biverkningar är endast tillfälliga och går över inom några dagar. Biverkningarna är oftast störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.

Läs mer om Belkyra:
www.belkyra.se


OBS!

Enligt den nya lagen (2021:363) om estetiska injektionsbehandlingar som trädde i kraft 2021-07-01 ska ALLA NYA kunder haft en konsultation minst 48 timmar innan behandling. Tänk på att om konsultationen ej skett 48 timmar före så utförs ingen behandling, så var ute i god tid. Är du däremot återkommande kund och varit hos mig på liknande behandling senaste halvåret ingen sån krav finns.

Vid konsultationen kan vi även gå igenom dina funderinagr, frågor, förväntningar. Kom gärna på konsultation även om du är osäker vilken typ av behandling du behöver. Botox, fillers, mesoterapi, skinboosters? Det är inte lätt att veta skillnaderna mellan olika behandlingar, i vilken ordning ska man göra de, hur kan de kombineras för optimal resultat. Vi kan tillsammans lägga upp en behandlingsplan med kostnadsförslag.